2008-04-10 11:01Pressmeddelande

Pressinbjudan till forskardag om folkbibliotekens uppdrag

null

Välkommen till en forskardag som kommer att presentera forskningsfronten kring folkbibliotekens uppdrag och belysa centrala frågor om varför folkbibliotek ska finnas och vad som görs och inte görs på folkbiblioteken.

Vem formulerar egentligen folkbibliotekens uppgifter? Spelar bibliotekslagen någon roll, eller gör biblioteken ändå som de vill? Hur ser olika aktörer på uppdraget? Utför biblioteken de uppgifter man har och om man kanske gör sådant som inte finns med i uppdraget. Och vilka förutsättningar får biblioteken att utföra det man ålagts?

Tid: Tisdagen den 15 april 2008, 9.30 – 16.00

Plats: World Trade Centers konferensavdelning, Kungsbron 1 eller Klarabergsviadukten 70, Stockholm

PROGRAM
10.00 Bibliotek och läsning – individuell stimulans eller samhällsnytta?
Lars Höglund, professor och Eva Wahlström, universitetsadjunkt, Bibliotekshögskolan, Borås och SOM-institutet

11.00 Folkbildning, utbildning, avbildning – om folkbibliotekens roll i dagens samhälle
Joacim Hansson, universitetslektor, Bibliotekshögskolan, Borås

12.45 De offentliga samtalens bibliotek. Om massmediala debatter och föreställningar kring folkbibliotekens uppdrag
Åse Hedemark, doktorand, Biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet

13.30 Integration: en uppgift biblioteken inte har, men lyckas väl med
Peter Almerud, konsult

14.45 Ungdomar – en prioriterad grupp som biblioteken lyckas nå?
Kerstin Rydsjö, universitetsadjunkt, Bibliotekshögskolan, Borås

15.15 Diskussion

16.00 Dagen avslutas

Mer information: Anna Kåring Wagman, Svensk Biblioteksförening, Tel: 08– 545 132 42
e-post: akw@biblioteksforeningen.org

Välkomna!


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.