2006-06-29 10:24Pressmeddelande

Pressinbjudan: Vem bryr sig om småföretagens informationsförsörjning?

null

Svensk Biblioteksförening inbjuder till: Vem bryr sig om småföretagens informationsförsörjning? Ett seminarium om företagsservice på bibliotek

Tisdagen den 4 juli kl 13.00–15.00
Almedalsbiblioteket. Visby

Sverige har etablerat sig som en kunskapsnation. Bibliotek, informationsförsörjning och läsfrämjande arbete spelar en allt viktigare roll för den lärande befolkningen.

Vi vet att tillväxt måste komma ur kunskap och innovationskraft. Sveriges invånare måste ha en informationskompetens i världsklass. Här har biblioteken en viktig roll att spela.

På vissa folkbibliotek har företagare numera unik tillgång till databaser med information om svenska och utländska företag, importörer och exportörer, juridik, lagstiftning mm. De kan även analysera marknaden för sin affärsidé. Företagsservice på bibliotek innebär att småföretagare får tillgång till strategiska verktyg för att utveckla sitt företagande.

Vid seminariet diskuteras vikten av informationsförsörjning och en undersökning om bibliotekens betydelse för entreprenörskap presenteras.

Medverkande
Birgit Ahlqvist och Brita Graumann, Företagsservice i Lund
Claes-Göran Jönsson, kulturnämndsordförande Lund
Christer Östlund, näringslivschef i Strängnäs och tidigare vice VD
på Företagarna
Ulf Larsson, Företagsinformation, Nutek
Roland Lexén, sektionschef, avd för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting
Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförening
Moderator: Britta Lejon, Svensk Biblioteksförening

Varmt välkomna!

Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-660 80 77
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.