2006-08-21 10:28Pressmeddelande

Regionala förutsättningar för kunskapssamhället!

null

Svensk Biblioteksförening presenterar idag 20 rapporter ”Regionala förutsättningar för kunskapssamhället”. Rapporterna är regionala bearbetningar av Statens Kulturråds folkbiblioteksstatistik för 2005.

- Vi vill att rapporterna ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens betydelse för kunskap och utveckling på lokal nivå. På många håll i landet utarmas folkbibliotekens service och Sverige blir fattigare som kunskapsnation. Vi vill därför ge en bild av de lokala förutsättningarna för bibliotekens verksamhet. På så vis hoppas vi kunna bidra till ett ökat politiskt engagemang för biblioteken, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.

Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera fri tillgång till information, stödja självstudier och utbildning, verka för läskunnighet samt stimulera kulturell mångfald. Men ett ökat fokus på livslångt lärande har bidragit till att bibliotekens roll har förändrats. Funktionen som kunskapsinstitution har blivit allt viktigare även i folkbibliotekens verksamhet.

Rapporterna visar att det i det tysta pågår en nedmontering av biblioteken. T ex har antalet biblioteksfilialer sedan 1990 minskat med 382 stycken på nationell nivå. Niclas Lindberg ser allvarligt på utvecklingen, och menar att lösningen på problemet bl a handlar om att förändra en ibland föråldrad bild av biblioteket.

Rapporterna, som bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2005, finns i sin helhet tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.