2011-08-29 08:44Pressmeddelande

Regionbibliotek Halland belönas med marknadsföringspris

null

Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för marknadsföring går 2011 till Regionbibliotek Halland för projektet ”Synliggör biblioteket”. Priset, 25 000 kr, delas ut under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Juryns motivering: ”Greta Renborgs pris 2011 tilldelas projektet ”Synliggör biblioteket – Identitet, image och profil” som genomfördes av Regionbibliotek Halland tillsammans med halländska bibliotek åren 2009 och 2010. Inspirerad av bl a Greta Renborgs syn på PR-funktionens huvuduppgift: att kommunicera inåt och utåt bibliotekens hela verksamhet, har man gjort ett grundligt arbete på flera nivåer – inte minst internt – och åstadkommit en stärkt identitet, ökad självkänsla och målmedvetenhet på halländska bibliotek."

Projektbiblioteken utgjordes av de integrerade folk- och skolbiblioteken i Onsala, Kungsbacka kommun, och Vallås i Halmstad, samt hela bibliotekssystemen i Hylte och Laholm. 

Juryn har bestått av Gunnar Südow, bibliotekskonsulent, juryordf, Göteborg, Gunilla Berglund, informationssekreterare, Kulturförvaltningen i Stockholm, Anders Johansson, sjukhusbibliotekschef, Helsingborg, Conny Persson, bibliotekschef, Gävle, och Henriette Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet.

Greta Renborg avled 2005. I hennes anda delas priset ut varje år till bibliotek eller enskild bibliotekarie som lyckats med bra marknadsföring. Svensk Biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65 årsdag 1986.

Svensk Biblioteksförening delar i år för 24:e gången ut Greta Renborgs marknadsföringspris. Det sker under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om 25 000 kr.

Rapporten som beskriver projektet kan du hämta här http://korta.nu/8gki8

Mer information:
Regionbibliotekarie i Halland: Maria Ehrenberg, tfn 072 712 72 22,
Projektledare och f d Regionbibliotekarie Anette Eliasson: 0734 20 52 00,
Juryordförande Gunnar Südow 0706-31 78 84
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.