2005-04-01 16:04Pressmeddelande

Return to Borås Vårdbibliotekskonferens 6-7 april 2005 i Borås

null

Den 6 och 7 april är det Vårdbibliotekskonferens I Borås. Dagarna bjuder på aktuell utbildnings- och forskningsinformation, vetenskapsteater med Helge Skoog och prisutdelning för årets Sjukhusbibliotek. Priset går till Nu-bibliotek på NÄL och Uddevalla sjukhus. Konferensen anordnas av Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för Medicin och Vård. Konferensen hålls i de två värdbiblioteken, det nya Högskolebiblioteket och Sjukhusbiblioteket vid Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS.

Cirka 100 bibliotekarier från bibliotek på sjukhus och högskolor med vårdutbildning
är anmälda. Konferensen bjuder deltagarna på aktuell utbildningsinformation, presentation av pågående forskning vid högskolan samt vetenskapsteater med Helge Skoog och Tom Deutgen m.fl. Föreställningen ”Doktor Vag, Docent Dryg och Professor M. Pati” sponsras av Stiftelsen Fokus Borås. Övriga gäster är bland annat professor Carl Magnus Stolt och informationschefen Lotta Haglund vid Karolinska Institutet. Konferensen kommer även att avhandla relationsmarknadsföring, ge en presentation av sjukhusbibliotekens gemensamma webbplats i Sverige och ha ett estradsamtal om evidensbaserad medicin mm. Dessutom bjuds deltagarna på visningar i värdbiblioteken och det nya medicinhistoriska museet, ”museet.då.nu” vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Den första dagen hålls konferensen på Högskolan i Borås, andra dagen i Elin Odenkrantssalen, SÄS, Borås.

Priset Årets Sjukhusbibliotek går till NU-bibliotek på NÄL och Uddevalla sjukhus. Priset delas i år ut för femte gången och består förutom äran av ett grafiskt blad, skapat av göteborgskonstnären Maria Heed. Juryn från Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för
Medicin och Vård motiverar bl a så här: ”NU-biblioteket är ett kombinerat
sjukhusbibliotek, som på ett föredömligt sätt lyckats förena uppdraget att vara en
viktig del i en kunskapsintensiv organisation med förmågan att genom ett rikt
kulturutbud medverkar till en bättre hälso- och sjukvård.”
Tidigare pristagare:
2003 Sjukhusbiblioteket på Nyköpings lasarett
2002 Sjukhusbiblioteket i Sundsvall
2001 Allmänna biblioteket på S:t Görans sjukhus i Stockholm
2000 Falu lasaretts bibliotek och informationscentral

För mer information www.svenskbiblioteksforening.org under rubriken Våra konferenser
Kontaktpersoner för vårdbibliotekskonferensen är
Inger Söderman
Bibliotekarie
Högskolans Bibliotek
tel 033 – 435 43 25

Lena Persson
Bibliotekschef
Sjukhusbiblioteket
Södra Älvsborgs Sjukhus
tel 033 616 19 57

Presskontakter angående svensk Biblioteksförening:
vik. Informtionschef Fredrik Abbemo, 08-545 132 45, eller 0702-12 05 29


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.