2015-06-12 12:41Pressmeddelande

Satsa på skolbiblioteken!

null

Svensk biblioteksförening gör skolbibliotek till huvudtema för sina aktiviteter under Almedalsveckan. Tillsammans med Utbildningsradion (UR) och fackförbundet DIK arrangeras två seminarier. Vi har bjudit in politiker, företrädare från myndigheter och organisationer.

Kungl. bibliotekets nya statistik visar att hälften av Sveriges elever saknar tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar per vecka. I 90 kommuner finns inget enskilt skolbibliotek som ha minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka.

I det första seminariet medverkar experter som beskriver hur det ligger till med skolbibliotek och medie- och informationskunnighet i dag och det andra seminariet har strålkastarljuset riktat på framtiden och ansvar. Seminarierna går av stapeln 1 juli, är öppna för alla, teckentolkas och webbsänds.

Skolbibliotek – ute eller inne?

Alla elever har rätt till skolbibliotek. Det kräver lagen. Men hur ser verkligheten ut? Behovet att självständigt analysera och kritiskt värdera information blir allt större. Här har skolbiblioteken en viktig roll i att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Skolbibliotek bemannade med kompetent personal har också positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdigheter samt på elevernas resultat.

Medverkande: Emil Gustavsson, Sveriges elevkårer, Kjell Ahlgren, Skolinspektionen, Ulf Dahlqvist, Statens medieråd och Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening.

Moderator: Ami Malmros, programchef barn/unga UR

Tid: Onsdag den 1 juli kl 16.00–17.00

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Stora salen

Arrangör: Svensk biblioteksförening, UR och DIK

Skolbibliotek i dag och imorgon

Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Det har riksdagen beslutat. I valrörelsen lovade Stefan Löfven och Gustav Fridolin samfällt att säkerställa att alla elever har tillgång till skolbibliotek bemannade med kompetenta bibliotekarier. Så varför har beslutet inte infriats och när kommer det att ske?

Medverkande: Matilda Westerman (MP), utbildningsministerns stabschef, Cecilia Brink (M), vice ordförande SKL:s kulturberedning, Matz Nilsson, ordförande Sveriges skolledarförbund, Karin Linder, ordförande DIK, och Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk biblioteksförening,

Moderator: Ami Malmros, programchef barn/unga UR

Tid: Onsdag den 1 juli kl 17.30–18.30

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Stora salen

Arrangör: Svensk biblioteksförening, UR och DIK


Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.