2007-07-10 10:31Pressmeddelande

Sex av tio elever ser skolbiblioteken som värdefulla – Men 450 000 grundskoleelever saknar tillgång till bemannade skolbibliotek

null

Såväl högstadie- som gymnasieelever sätter stort värde på tillgång till ett skolbibliotek. Det visar en rapport byggd på två färska opinionsundersökningar som presenteras av Svensk Biblioteksförening idag. Samtidigt är verkligheten den att 450 000 elever i grundskolan saknar rimligt bemannade skolbibliotek och att läsförståelsen sjunker. 50 procent av skolledarna i undersökningen anser att otillräckliga anslag är det största hindret för en utbyggd skolbiblioteksverksamhet. Svensk Biblioteksförening förväntar sig insatser från skolminister Jan Björklund och landets skolpolitiker.

Såväl högstadieelever som gymnasieelever sätter stort värde på tillgången till ett skolbibliotek. Bland 15-åringar anser 52 procent av eleverna att tillgång till ett bra skolbibliotek är värdefullt eller mycket värdefullt. Bland 17-åringar är motsvarande siffra 58 procent. Det framgår av en undersökning som LunarStorm AB har genomfört på uppdrag av Svensk Biblioteksförening i juni 2007. Undersökningen bygger på en onlineenkät som besvarats av 636 15-åringar och 640 17-åringar.

Parallellt har Skop under juni intervjuat 200 skolledare i gymnasie- och högstadieskolor om deras syn på skolbibliotek. Att utveckla elevernas läsförståelse är den funktion som flest lyfter fram som den mest centrala funktionen hos skolbiblioteket. Nästan lika viktigt anses bibliotekets funktion att stimulera elevernas litteraturintresse vara.

– Skolbiblioteken har en nyckelroll för att utveckla elevernas läsförmåga och litteraturintresse. Det är mycket glädjande att skolledarna ser detta och att eleverna värdesätter skolbiblioteken så högt säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening.

Under senare år har det presenterats ett flertal studier som pekar på att både läsförmågan och läsförståelsen hos barn sjunker. I bland annat Storbritannien har man visat att väl bemannade skolbibliotek har en tydligt positiv effekt på elevernas läskunnande.

Opinionsundersökningarna bekräftar att skolbibliotek fungerar som en del av infrastrukturen för elevernas lärande. 80 procent av 17-åringarna och 74 procent av 15-åringarna som använder biblioteket använder det för skolarbete. 53 procent av 17-åringarna och 52 procent av 15-åringarna som använder biblioteket använder det för informations- och faktasökning.

– Vi anser att alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ges tillgång till skolbibliotek bemannade av personal med relevant kompetens. Såväl antalet skolbibliotek som andelen bemannade skolbibliotek måste öka om Sverige ska ha en utbildning i världsklass. Jag förväntar mig insatser från skolminister Jan Björklund och landets skolpolitiker, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten finns tillgänglig på http://www.biblioteksforeningen.org

För mer information: Niclas Lindberg, generalsekreterare, 070- 660 80 77. Peter Axelsson, informationschef 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.