2007-11-21 10:16Pressmeddelande

Sex av tio kommuner saknar fortfarande biblioteksplan

null

Sex av tio kommuner saknar fortfarande en biblioteksplan, trots att det sedan 1 januari 2005 är reglerat i lag. Idag har bara 41 procent av landets kommuner en antagen biblioteksplan, 49,3 procent uppger att arbetet pågår och 9,7 procent har fortfarande inte startat arbetet med att ta fram en biblioteksplan. Det visar Svensk Biblioteksförenings undersökning som presenteras i kommande nummer av BBL, Biblioteksbladet.

- Resultatet är mycket nedslående, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. Undersökningen visar tydligt avsaknaden av en nationell bibliotekspolitik och en ansvarig myndighet. Dagens bristande samordning innebär ett slöseri med resurser och bibliotekens fulla kraft används inte. Bibliotek är både kultur och kunskap och de strategier som krävs i den sammansatta komplexiteten förtjänar en egen diskussion och en egen plan.

Ett av de län som kommit längst är Östergötland. Där har nio kommuner av tretton tagit biblioteksplaner och kvarvarande fyra är igång med arbetet. I Halland är det sämre. Där har bara Laholm en antagen plan. Halmstad, Kungsbacka och Varberg har ännu inte påbörjat arbetet medan Falkenberg och Hylte är igång.

- Bibliotekens huvuduppgifter är bl a att garantera tillgång till information, stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer samt verka för läskunnighet, säger Niclas Lindberg. Flera undersökningar pekar dock på oroande utvecklingstendenser med ökade klyftor, minskat bokläsande mm vilket gör det extra viktigt med biblioteksplaner.

Följande kommuner har fortfarande inte påbörjat arbetet med en biblioteksplan: Arboga, Arjeplog, Arvika, Avesta, Borlänge, Båstad, Ekerö, Eksjö, Forshaga, Gnosjö, Gullspång, Gällivare, Hagfors, Hallstahammar, Halmstad, Kil, Kungsbacka, Kungsör, Leksand, Malå, Mölndal, Nordanstig, Sjöbo, Sunne, Varberg, Vilhelmina, Älmhult och Älvdalen.

Resultatet kommun för kommun, län för län presenteras i Biblioteksbladet nr 9 samt finns på http://www.biblioteksforeningen.org

Fakta: En biblioteksplan är ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv.

Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-660 80 77, 08-545 132 33
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16, 08-545 132 45


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.