2023-03-14 06:00Pressmeddelande

Silvia Ernhagen ny generalsekreterare för Svensk biblioteksförening

Foto: Andrzej OlasFoto: Andrzej Olas

Svensk biblioteksförenings styrelse har utsett Silvia Ernhagen till ny generalsekreterare för föreningen. Silvia arbetar idag som kommunikationschef på myndigheten Forum för levande historia och har en lång bakgrund inom såväl civilsamhällesorganisationer som myndighetsvärlden. 

-Vi är glada att rekrytera Silvia Ernhagen till ny generalsekreterare. Silvia matchar våra förväntningar på en erfaren chef och som är uppskattad för sitt ledarskap. Det tillsammans med hennes framgångsrika erfarenheter av strategiskt och kommunikativt arbete skapar goda förutsättningar för att leda Svensk Biblioteksförenings fortsatta utveckling säger Helene Öberg, ordförande för Svensk biblioteksförening.

- Det känns som en fantastisk att jag har fått förtroendet att leda en sådan viktig organisation in i framtiden. Tillsammans med det proffsiga kansliet och styrelsen ska jag göra allt för att få upp biblioteksfrågorna på den politiska dagordningen. Bibliotekens breda roll som demokratibärare är mer angelägna än någonsin, säger Silvia Ernhagen. 

Silvia Ernhagen tillträder som generalsekreterare den 11 september 2023.

Kontaktuppgifter:
Silvia Ernhagen, tel. 070 160 88 09
Helene Öberg, tel. 073 366 11 22


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.