2011-04-27 12:44Pressmeddelande

Skånska bibliotekarier beviljas stipendier för studieresa till USA

null

Roland Persson, konsulent på Region Skåne, Linda Johansson utvecklingssekreterare på Malmö Stadsbibliotek och Anna Åkerberg, bibliotekarie på Informations- och lånecentralen i Malmö har beviljats resestipendier från Svensk Biblioteksförening för att studera folkbiblioteksverksamheten i Jacksonville, USA.

I augusti ifjol besökte Barbara Gubbin, bibliotekschef i Jacksonville Public Library, den internationella bibliotekskonferens som arrangerades i Malmö. Där presenterade hon det framgångsrika förändrings- och utvecklingsarbete som gjorts. Roland Persson, konsulent på Region Skåne, Linda Johansson utvecklingssekreterare på Malmö Stadsbibliotek och Anna Åkerberg, bibliotekarie på Informations- och lånecentralen i Malmö inspirerades av det de hörde och har nu beviljats resestipendium från föreningen för att under en septembervecka studera verksamheten på plats i Jacksonville.

Biblioteket i Jacksonville antog 2007 en ny vision, målsättning och strategisk plan. Genom programmet Destination Leadership har personalen utvecklat sina kompetenser och roller och biblioteket har fått en ny och mera framskjutande plats i lokalsamhället trots att biblioteken drabbats av budgetnedskärningar. Utlåningssiffror och besökarantal har ökat markant. Genom programmet har all personal fått ledarskapsutbildning. Ambitionen var att ge alla redskap att bli ledare över och i sin egen arbetssituation. Denna satsning på personalen har varit utgångspunkten i det övriga utvecklingsarbetet som genomförts, både inom biblioteket men även i samverkan med intressanta partners i lokalsamhället. Målet har varit att göra biblioteket till en angelägenhet för alla invånare och få det att fungera som lokalsamhällets hjärta. Genom studieresan vill trion ta del av erfarenheter, lärdomar, resultat, arbetsmetoder, svårigheter mm.

Totalt beviljade Svensk Biblioteksförening 125 000 kronor till fyra olika studieresor bland de sammanlagt 38 olika ansökningar som inkommit. De beviljade ansökningarna: 

- Roland Persson, konsulent på Region Skåne, Linda Johansson utvecklingssekreterare på Malmö Stadsbibliotek och Anna Åkerberg, bibliotekarie på Informations- och lånecentralen i Malmö för besök vid Jacksonville Public Library, USA

- Länsbibliotek Värmland för studier av Ohios bibliotekssystem,

- Haparandas bibliotekschef Marita Mattsson Barsk får stipendium för att studera hur/eller om man i USA lyckas erbjuda sin inhemska ursprungsbefolkning - indianerna litteratur och hur biblioteksverksamheten bedrivs i några av reservaten i USA

- Joakim Westerlund och Marie-Louise Axelsson vid Linköpings universitetsbibliotek för deltagande i konferensen QQML2011, 3rd International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, i Aten 24-27 maj 2011.

Mer information:

Roland Persson, Region Skåne, Tel: 040-675 37 40

Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening 070-660 80 77

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3000 personer och 530 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.