2010-09-06 10:38Pressmeddelande

Söderköpings invånare lånar flest böcker i länet

null

Söderköpingsborna är de som lånar mest i Östergötlands län, bibliotekslånen i kommunen ökade dessutom markant i jämförelse med föregående år. När det gäller barnbokslån ligger dock Valdemarsvik i topp i länet, tätt följt av Boxholm. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för femte året i rad rapporten Folkbiblioteken i Östergötland. Rapporten, som baseras på statistik för 2009, visar att Söderköpingsborna är de som lånar mest litteratur och övriga medier på biblioteket. Barnbokslånen ökade markant i Kindas kommun, med 33 procent, i jämförelse med 2008.

– Det är en mycket glädjande trend vi ser i bland annat Kinda, inte minst mot bakgrund av det samband som finns mellan bibliotekslån, läsning och inlärning. Vi vet att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till siffrorna.

Det är Söderköpings invånare som är de flitigaste biblioteksbesökarna, med 13 besök per invånare och år i snitt. Ödeshögs bibliotek är bäst på inköp av ny litteratur och andra medier och kommunen hör till de tre bästa i länet sett till den totala utlåningen per invånare.

– Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att faktorer såsom kunnig personal, aktuellt utbud av böcker, ljud- & bildmedier, tidningar och tidskrifter samt generösa öppettider gör att människor besöker bibliotek i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:

Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77

Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.