2011-09-01 08:44Pressmeddelande

Som trolleri av Mårten Melin föregående års bästa bok - tilldelas Nils Holgersson-plaketten

null

Svensk Biblioteksförenings Nils Holgersson-plakett för 2011 tilldelas Mårten Melin, Lund, för boken Som trolleri. Plaketten utdelas årligen av Svensk Biblioteksförening till författaren av föregående års bästa barn- eller ungdomsbok. Priset består av en glasplakett samt ett stipendium om 25 000 kr.

Juryns motivering: ”Mårten Melin lotsar oss med berättelsen i Som trolleri in i den svenska skogsbygdens sommarlovsliv där naturen bildar bakgrund till och förstärker den kärlekssaga som växer fram mellan två unga varelser, en människa och ett troll. Det är vackert, spännande och mycket dramatiskt. Språket som uttrycker den unga flickans tankar är obesvärat och ger flyt i läsningen. Man kan läsa texten på olika nivåer, där på ett plan frigörelsen från vuxenvärlden och inträdet i puberteten är det bärande temat. Samtidigt fängslas man av den nordiska folktron, trollens mytiska tillvaro och känslan av att helt enkelt vara ”bergtagen”. Väljer flickan rätt väg? Eller är det ”som trolleri”? Det låter Mårten Melin läsaren avgöra och bekräftar därmed den enskilda individens valmöjlighet och ansvar för sitt eget liv.”

Mårten Melin (född 1972), är bosatt i Lund. Han arbetade tidigare på Bamseredaktionen men är numera författare på heltid. Fick Hans Petersonstipendiet 2008 för sin samlade produktion. Skriver även poesi för barn.

Priset utdelas vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Juryns ordförande är Ingrid Källström, bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek. Nils Holgersson plaketten utdelades första gången 1950 och då till Astrid Lindgren för boken om Nils Karlsson Pyssling.

Pressbilder finns att hämta i pressrummet på rabensjogren.se

Mer information:
Mårten Melin 0735-768 673
Ingrid Källström, juryordförande, 076-123 13 11
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.