2009-03-10 11:02Pressmeddelande

Stockholms stadsbibliotekarie Inga Lundén föreslås till ny ordförande för Svensk Biblioteksförening

null

Inga Lundén, stadsbibliotekarie i Stockholm, föreslås till ny ordförande för Svensk Biblioteksförening efter Britta Lejon som avgår vid årsmötet i maj.

- Frågorna biblioteksvärlden idag ställs inför är mer komplexa än någonsin, säger Inga Lundén. När media laddas ned hemifrån och Google blivit folkets referensdisk ställs högre krav än så på biblioteken. Det är utmaningar som jag ser fram emot att dela med de innovativa och erfarna kollegorna i styrelsen, föreningens aktiva medlemmar och många vänner och institutioner i samhället utanför.

- Om nyfikenheten är min drivkraft, så är orden min glädje, fortsätter Inga Lundén. Dessa två ingredienser förenar mina två yrkesval, journalist och bibliotekarie. De utgör också grunden för min starka tilltro till bibliotekens nödvändighet. Idag mer än någonsin.

Inga Lundén är Stadsbibliotekarie i Stockholm och har tidigare haft ledande befattningar i Göteborg och Gävle. Hon är också ledamot i Stockholms universitetsbiblioteks styrelse och har även erfarenhet från en rad nationella referens- och styrgrupper.

- Strategiskt viktiga frågor som digitalisering, nationella strategier och internationell samverkan är frågor som står högt på dagordningen för de svenska biblioteken. I det arbetet kommer Inga Lundéns breda och djupa engagemang för olika bibliotekskategorier tillsammans med hennes stora nätverk, nationellt och internationellt, att vara en verklig och viktig tillgång för Svensk Biblioteksförening, säger valberedningens ordförande Katinka Borg.

Svensk Biblioteksförenings årsmöte är den 13 maj i Uppsala. Valberedningen har bestått av Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping (ordf.), Katarina Forsström, Malmö stadsbibliotek, Johanna Hansson, Stockholms stadsbibliotek, Gunilla Lilie Bauer, Riksdagsbiblioteket och Mats Lindquist, Kungl. Biblioteket.

På föreningens hemsida http://www.biblioteksforeningen.org finns mer information om Inga Lundén och de områden hon vill prioritera som ordförande.

Pressfoto för fri publicering finns på denna länk. (Fotograf: Peter Axelsson). http://www.biblioteksforeningen.org/press/images/inga.lunden.jpg

Kontakt:
Inga Lundén 076-123 11 90
Katinka Borg , valberedningens ordförande, 036-105594


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.