2008-09-08 13:24Pressmeddelande

Stor nationell satsning för läsning - 100 arrangemang över hela landet

null

Svenska tredjeklassare försämrade sin läsförmåga mellan 1991 och 2006, både vad gäller läsförståelse och läshastighet. Svenska barn läser idag allt mindre för nöjes skull och det blir fler och fler barn som läser böcker sällan. Med tanke på att det finns tydliga samband mellan läsning av skönlitteratur och läsfärdighet är detta en oroande utveckling.

Svensk Biblioteksförening anser att det behövs en nationell bibliotekspolitik där en del ska vara en satsning på läsfrämjande och tidig språkutveckling. Den femtonde september går därför startskottet för föreningens satsning 100 höjdare för läsning. Under två månader genomförs hundra lokala arrangemang på biblioteken för att öka läslusten och samtidigt peka på behovet av nationella insatser för att stärka barns och ungas läsande.

- Flera undersökningar har visat att tillgång till ett bibliotek och att använda sig av det har stor betydelse för utvecklandet av läsfärdigheter och läsintresse, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. Det är därför mycket oroande att t ex 450 000 elever saknar skolbibliotek och att barnen får allt längre till biblioteken när filialer läggs ned.

För att motverka barns och ungas sjunkande läsförmåga vill Svensk Biblioteksförening att det genomförs en nationell satsning på läsfrämjande och tidig språkutveckling.

- Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik som ger biblioteken rätt förutsättningar för att stimulera barns och ungas läsning, avslutar Niclas Lindberg

Alla 100 evenemang finns presenterade i bifogad pdf-fil och på http://www.librarylovers.se

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Julia Reuter, informatör, 08-545 132 36, 076-526 12 36
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.