2005-04-20 09:20Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening är nöjd över Pagrotskys besked om bokmomsen

null

Under en interpellationsdebatt i riksdagen, fredagen den 15 april, lade den folkpartistiske riksdagsledamoten Christer Nylander fram frågan om den omdiskuterade höjningen av kulturmomsen. "Hur ser regeringen egentligen på kulturmomsen?" Enligt väl initierade källor talade Leif Pagrotsky till bokens fördel. "Det skrivs och ryktas här och där att bokmomsen ska höjas från 6 % till något annat. Jag har inte sett något sådant förslag. Jag kan försäkra att det inte diskuteras något sådant i regeringskretsen." Enligt Pagrotsky diskuteras det om det totala skattesystemet och hur en ändring av denna skulle påverka olika områden. Han avslutar med: "Jag nöjer mig med att konstatera att jag tycker att det är bra med billiga böcker." Svensk Biblioteksförening känner sig nöjd över ministerns besked att man inte planerar att höja bokmomsen.

Det var i förra veckan som informationen om den pågående statliga momsutredningen kom. Man vill höja kulturmomsen, bland annat på böcker från 6 till 22 procent.

Läs mer på: http://www.riksdagen.se/debatt/200405/prot/106/htframe.htm


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.