2008-04-28 15:22Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening avslutar sitt ägande i BTJ

null

Svensk Biblioteksförenings styrelse har träffat en överenskommelse med BTJs huvudägare Ratos och Litorina som innebär att de förvärvar Svensk Biblioteksförenings aktier i bolaget.

- Vi är glada över att ha träffat den här överenskommelsen med både Ratos och Litorina. Nu fullföljer vi processen från 2003 och som senast presenterades vid årsmötet 2007 om att upphöra med vårt ägande i BTJ, säger Britta Lejon, ordförande för Svensk Biblioteksförening.

- Affären kommer inte att påverka våra kunder och vår verksamhet. Vi har haft en nära relation med Biblioteksföreningen under mycket lång tid och båda parter är måna om att den goda relationen även framöver fortsätter i samma anda, säger Stephan Ekström, tf VD för BTJ.

Föreningens styrelse informerade vid årsmötet 2007 att man aktivt arbetade för att realisera föreningens kvarvarande aktieinnehav i BTJ. Syftet var att undvika framtida intressekonflikter mellan rollen som ideell förening och ägande i ett medieföretag.

Svensk Biblioteksförening har det senaste året ägt 9,64 procent av aktierna i BTJ. Huvudägare är Ratos och Litorina.Mer information:
Britta Lejon, ordförande Svensk Biblioteksförening, 073-530 88 64
Stephan Ekström, tf VD BTJ, 070-595 88 35


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.