2005-06-21 11:08Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening bjuder in journalister till seminarium

null

Fyra skolor av tio har ett bibliotek med personal minst sex timmar i veckan. Bland fristående grundskolor är det ännu sämre ställt. Bara var tionde har ett bibliotek som är bemannat sex timmar eller mer. Tillsammans med Nationella skolbiblioteksgruppen, Författarförbundet och Lärarförbundet bjuder Svensk Biblioteksförening in dig till ett seminarium under Almedalsveckan där TEMO-undersökningen presenteras i sin helhet.

Undersökningen kommenteras av en panel bestående av
Jan-Anders Andersson, rektor, från Specialgruppen för skolbibliotek
Zahra Safaie, skolbibliotekarie från Nationella skolbiblioteksgruppen
Annika Holm, läromedelsförfattare, från författarförbundet
Britta Lejon, ordförande, Svensk Biblioteksförening
Roger Bodin, 1:e vice ordförande, Lärarförbundet


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.