2010-11-09 16:15Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening delar ut forskningsinitierande stöd

null

Svensk Biblioteksförenings styrelse har vid sitt senaste möte beslutat om fördelning av föreningens forskningsinitierande stöd för år 2010. Stödet går till tre planerade forskningsprojekt; för att skriva forskningsansökningar om förmedling av skönlitteratur, ungdomars tankar i biblioteksmiljö och Open Access.

NÄFS, (Nätverk för sköntlitteratur på biblioteken) har beviljats forskningsinitierande stöd för att skriva en forskningsansökan ”om förmedling av skönlitteratur för vuxna och unga vuxna på bibliotek”.

Luleå stadsbibliotek och Luleå tekniska universitet ska skriva en forskningsansökan om ”Ungas tankar om biblioteket i framtiden”, ”Vad tänker ungdomar om bibliotekets roll i samhället nu och i framtiden?” och ”Vilka frågor vill ungdomar ha inflytande över i biblioteksutvecklingen?”.

Jessica Lindholm, Malmö högskola, har tilldelats forskningsinitierande stöd för att skriva en ansökan om ”Open Access i syfte att undersöka och förbättra processer kring att skapa tillgänglighet till forskningsresultat”.

Syftet med det forskningsinitierande stödet är att öka antalet ansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas. Genom stödet vill föreningen medverka till att flera forskare får tid att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar. Stödet är på totalt 150 000 kr och kan delas mellan flera sökande.

Mer information: Julia Reuter, Svensk Biblioteksförening, 08-545 132 42

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.