2005-09-27 08:00Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening diskuterar skolbibliotek med skolminister Baylan

null

I höstbudgeten aviserade regeringen stora satsningar på landets skolor. I propositionen står det att delar av satsningen kan tillfalla landets skolbibliotek i läsfrämjande åtgärder.

Bibliotekslagen säger: ”Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov för material för utbildningen” (5§). I många skolor är detta ingen verklighet.

”Sanning och konsekvens i bibliotekslagen- levande skolbibliotek eller dammiga bokrum” är titeln på ett seminarium som gästas av Sveriges skolminister Ibrahim Baylan på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Med Sveriges skolminister Ibrahim Baylan diskuteras bibliotekslagens skrivningar om skolbibliotek och hur de ska tolkas och förverkligas. Bland annat diskuterar man om inte alla elever ska ha en realistisk och daglig tillgång till ett bemannat och välutrustat skolbibliotek. Kan bokhyllor i en dammig skrubb utan personal betraktas som ett lagenligt skolbibliotek? Hur skall vi säkerställa att bibliotekslagen förverkligas och efterlevs?

I panelen medverkar förutom skolminister Baylan, Kalle Güettler, ordförande i Nationella Skolbiblioteksgruppen, Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening och Monica Nilsson, ordförande i Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för skolbibliotek. Seminariet börjar kl. 16.00.

Kontaktperson
Monica Nilsson, tfn: 042-641 58, 0705-59 82 16
Ordförande för Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för skolbibliotek.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.