2013-12-17 09:02Pressmeddelande

Svensk biblioteksförening får ny grafisk profil och logotyp

null

Svensk biblioteksförening är en medlemsburen organisation som arbetar för att stärka bibliotekens uppdrag att ge alla fri tillgång till information, kunskap och kultur. Föreningen driver på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet för att ge människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt.

– Efter ett omfattande arbete med att ta fram både en kommunikationsstrategi och en varumärkesplattform kan nu föreningen presentera en ny logotyp. Tillsammans med den nya grafiska profilen vill vi tydligare kunna spegla föreningens uppdrag och verksamhet och visa att vi är en nytänkande, öppen och kunskapsdriven organisation som passionerat driver försvaret för det fria ordet, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare.

– De fyra elementen i logotypen symboliserar var och en för sig den teknikneutrala kunskapen som biblioteken förmedlar, det kan både vara en bok eller en skärm. Vi vill också att logotypen ska uttrycka att vi är ett förenande och samlande nav för människor med engagemang i och intresse för bibliotek, säger Stefan Engström, kommunikationschef.

Under de senaste 14 åren har föreningen använt sig av olika grafiska profiler för arrangemanget Biblioteksdagarna och i kampanjer som t.ex. Library Lovers och Därförbibliotek.nu samt opinionsbildat för bibliotekens grundläggande uppdrag under kampanjnamnet Till försvar för det fria ordet. Utmaningen har varit att utforma en logotyp som är användbar för föreningens framtida och olika aktiviteter och arrangemang. Den nya logotypen innehåller ett designelement som enkelt går att förena med bilder av bibliotekens verksamhet och som också går att utveckla i samband med t.ex. föreningens 100-årsjubileum 2015. Färgpaletten är sammansatt av fem klara signalkulörer vilka föreningen tidigare har använt för att spegla bibliotekens värdegrund i kampanjen Därförbibliotek.nu.

Svensk biblioteksförenings grafiska profil och logotyp har tagit fram av Andrzej Olas, Proforma.Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.