2015-05-04 13:10Pressmeddelande

Svensk biblioteksförening firar 100 år i Lund

null

År 1915 bildades det som idag är Svensk biblioteksförening. Under 100 år har människor runt om i Sverige med kunskap om, engagemang i och passion för bibliotek organiserat sig i föreningen. Medlemmarna har genom sitt ideella engagemang byggt upp det svenska biblioteksväsende vi har idag genom praktiskt arbete, kunskapsutveckling och påverkansarbete. Att Svensk biblioteksförening fortfarande är en samhällsförändrande kraft som spelar en tydlig roll för biblioteksutvecklingen beror på föreningens tidlösa uppdrag. I fokus står alltid övertygelsen att biblioteken är en grundbult i den demokratiska utvecklingen.

Biblioteksdagarna i Lund 6-7 maj är jubileumsårets höjdpunkt som bland annat gästas av kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnke. I Lund presenteras föreningens jubileumsbok Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn - Svensk biblioteksförening 1915-2015 av redaktören Margareta Lundberg Rodin och bokens redaktion. 

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.