2009-05-28 13:15Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening kommenterar Kulturrådets folkbiblioteksstatistik

null

- Det är glädjande att folkbiblioteken har ökat sina inköp av böcker och annan media under 2008. Vi vet att nya böcker, filmer, skivor och andra informationskällor är viktiga för att utlånen ska öka och under 2008 så ökade också utlånen något. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening i en kommentar till Kulturrådets folkbiblioteksstatistik som presenterades på torsdagen. Statistiken visar också att antalet aktiva låntagare ökade under 2008.

- Vi vill samtidigt betona vikten av att kommunerna fortsätter att satsa på biblioteken under de kommande åren. I kristider har biblioteken en viktig uppgift att fylla för medborgarna. Där kan alla invånare fritt söka kunskap, mötas och få nya idéer. Skolverket har t ex tydligt pekat på bibliotekens betydelse för elevernas utveckling av läsfärdigheter och läsintresse, avslutar Niclas Lindberg.

 

Niclas Lindberg träffas på 070-660 80 77


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.