2008-01-24 15:01Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening och Bibliotekshögskolan i Borås inleder forskningssamarbete

null

Bibliotekshögskolan i Borås genomför i samarbete med Svensk Biblioteksförening en sk Delphi-studie. Syftet är att med hjälp av de yrkesverksamma bibliotekarierna ta reda på vilka områden som behöver utforskas ytterligare inom området biblioteks- och informationsvetenskap. Svensk Biblioteksförening satsar 300 000 kronor för att studien ska kunna genomföras.

– Mer kunskap och nya perspektiv på bibliotek är viktigt för att biblioteken ska utvecklas och ha en fortsatt viktig roll kunskapssamhället, säger Svensk Biblioteksförenings ordförande Britta Lejon. Delphi-studien gör att bibliotekariernas ovärderliga erfarenheter om verksamheterna och användarna korsbefruktas med forskarnas mer teoretiska perspektiv.

Forskningsgruppen består av professor Tom Wilson, universitetslektor Elena Maceviciute, universitetsadjunkt Inga Lalloo och universitets-adjunkt Maria Lindh, samtliga verksamma vid Bibliotekshögskolan i Borås. Studien vänder sig till samtliga bibliotekarier, vilka kommer att få formulera sina önskemål både skriftligt och vid olika seminarier. Studien kommer att resultera i en förteckning över relevanta och forskningsbara ämnen, som sedan kommer att användas vid forskningsansökningar. Delphi-studien kommer att pågå under hela 2008 och vara klar vid årsskiftet 2008/2009.

Under 2008 genomför Svensk Biblioteksförening en stor kampanj för en nationell bibliotekspolitik. Ett av de områden som måste utvecklas är biblioteksforskningen som bör ges ökad uppmärksamhet i regeringens forskningspolitik. Men Svensk Biblioteksförening ställer inte bara krav på politikerna utan gör även egna satsningar varav Delphi-studien är en viktig del. Läs mer på http://www.librarylovers.se

Enligt SOM-institutet i Göteborg tycker över 90 procent av svenskarna att biblioteken är viktiga för att samhället ska fungera. De är dessutom högt värderade: folkbiblioteken hör till kommunernas mest uppskattade verksamheter.

Mer information:
Om studien: Tom Wilson, professor, Högskolan i Borås 033-435 59 74
Elena Maceviciute, universitetlektor, 070-6034143

Om Svensk Biblioteksförening: Anna Kåring Wagman, utredare, 070 – 860 66 10 eller Peter Axelsson, informationschef 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.