2008-09-23 22:17Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

null

Utvärdera bibliotekslagen, inrätta ett nationellt biblioteksorgan och förbättra tillgången till bibliotekstjänster.  Det är några av punkterna i det åttapunktsprogram för en nationell bibliotekspolitik som arbetats fram av Svensk Biblioteksförening, Sveriges Länsbibliotekarier, DIK och Sveriges Författarförbund. De åtta punkterna presenteras i föreningens monter E01:26 under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Bengt Göransson och Jan-Erik Wikström - fredag 10.00 i H1

Under Bok & Biblioteksmässan lyfter Svensk Biblioteksförening fram behovet av en nationell bibliotekspolitik. Under rubriken Framåtsyftande tillbakablickar (fredag kl 10.00 i H1) samtalar Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg med två f d ministrar med ansvar för kulturfrågor om arbetet med att skapa en nationell bibliotekspolitik. Medverkar gör Jan-Erik Wikström (fp), minister 1976-82 och Bengt Göransson (s), minister 1982-91. Vilka råd kan tidigare ansvariga politiker ge inför framtiden när de tittar i backspegeln?

Välkommen till vår monter E01:26 om du vill veta mer om vårt arbete.

Länk till föreningens hela program: 
http://www.biblioteksforeningen.org/konferens/Konf2008/bok-bibliotek/konf.html

 

Presskontakt under Bok & Bibliotek:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-660 80 77
Ordförande Britta Lejon 073-530 88 64
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16
 

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3700 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende. 

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.