2005-10-27 08:15Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening säger nej till momsförslag

null

Bokpriset är en faktor som påverkar människors bokläsande. En höjning av nuvarande momssats på böcker leder till ytterligare ett minskat bokinköp och en höjning av bokpriset påverkar läsandet i negativ riktning. Det vore olyckligt att riva upp de positiva effekterna av den momsreform som genomfördes för ett antal år sedan och som redovisas i Bokpriskommissionens slutbetänkande (SOU 2005:12). Svensk Biblioteksförening delar Bokpriskommissionens uppfattning om att höjd moms på böcker leder till ett minskat bokinköp på cirka 20 procent.

I dag visar statistiken på vikande siffror när det gäller bokutlåning och bokläsandet över lag. 1.300.00 färre böcker lånades ut på landets bibliotek mellan åren 2002 och 2003 och mest minskade lån av skönlitteratur. En delförklaring är att antalet nyförvärv minskade med 9 procent och bokbeståndet krympte. Samtidigt redovisar den senaste SOM-rapporten från Göteborgs universitet tecken på ökade klyftor mellan låg- och högutbildade när det gäller bokläsning och biblioteksbesök. Hos den lågutbildade gruppen sjönk läsandet mellan åren 2001 och 2003 från 81 procent till 70 procent. Hos den högutbildade gruppen ligger bokläsandet på en konstant hög nivå på över 90 procent.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.