2005-05-19 08:18Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening skriver under Berlindeklarationen

null

I morgonens nummer av Sydsvenska Dagbladet presenterar Svensk Biblioteksförenings ordförande Britta Lejon tillsammans med styrelseordförande för Vetenskapsrådet Bengt Westerberg en debattartikel om open access och Berlindeklarationen. I artikeln konstateras att inte ens de rikaste biblioteken i dag har möjlighet att ge forskarsamhället tillgång till publicerad forskning i önskad omfattning. De skriver att den grundläggande principen om fritt informationsutbyte och maximal spriding av forskningsresultat måste gälla. Open access bygger på ambitionen om snabbare spridning och fritt tillgängliggörande av forskningsresultat på Internet.

Som den tredje svenska organisationen skriver nu Svensk Biblioteksförening under Berlindeklarationen om open access. Bland annat ställer man krav på forskare att publicera sig i öppna arkiv och i s.k. open access-tidskrifter.

Först ut att skriva under Berlindeklarationen var Sveriges Universitets & Högskoleförbund, SUHF. I veckan har Vetenskapsrådet som den andra svenska organisationen skrivit under. Nu skriver alltså Svensk Biblioteksförening under deklarationen efter styrelsebeslut fattat den 18 maj.

Läs mer om Berlindeklarationen:
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlin_declaration.pdf


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.