2009-04-01 16:02Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening stödjer satsning för långtidsarkivering av Open Access tidskrifter

null

Biblioteksdirektionen vid Lunds Universitet och det nederländska nationalbiblioteket (Koninklijke Bibliotheek, KB) presenterar idag ett samarbete som syftar till långtidsarkivering av open access-tidskrifter. Samarbetet genomförs med stöd av Svensk Biblioteksförening.

I syfte att säkerställa tillgång till forskningsresultat publicerade i fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter har ett samarbete etablerats mellan Biblioteksdirektionen vid Lunds Universitet, som driver den auktoriserade tjänsten för fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter, Directory of Open Access Journals, DOAJ, (www.doaj.org) och det nederländska nationalbiblioteket (Koninklijke Bibliotheek) i Haag, som är den främsta organisationen när det gäller långtidsarkivering av vetenskapliga tidskrifter.

DOAJ och Koninklijke Bibliotheek (KB) arbetar tillsammans i ett pilotprojekt, där ett arbetsflöde utvecklas för att se till att artiklarna från Open Access tidskrifterna kan lagras hos KB. I pilotprojektet kommer ett begränsat antal tidskrifter att arkiveras. Dessa aktiviteter kommer nu att intensifieras på så sätt att potentiellt alla tidskrifter i DOAJ kommer att kunna arkiveras hos KB.

- Svensk Biblioteksförening tycker att det är viktigt att stödja det här projektet för att på så sätt ytterligare manifestera föreningens engagemang för fri tillgång till offentligt finansierade forskningsresultat. Det säger Svensk Biblioteksförenings ordförande Britta Lejon.

Svensk Biblioteksförening arbetar aktivt för en utveckling av bibliotekspolitiken i Sverige. I ett åttapunktsprogram har föreningen lagt fram olika delar som behöver ingå i en sådan politik. Ett viktigt område är ökade insatser för fri tillgång till offentligt finansierade forskningsresultat.

Om DOAJ, Directory of Open Access Journals

DOAJ är utvecklat och drivs sedan 2003 av Biblioteksdirektionen vid Lunds Universitet. DOAJ-tjänsten erbjuder användare, bibliotek och tidskriftsagenter tillgång till en samlad ingång för fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter. DOAJ är den auktoritativa källan till open access tidskrifter med mer än 8 miljon besök per månad, och numera närmare 4000 tidskrifter publicerade av mer än 80 länder."

- Vi är mycket stolta over att kunna engagera oss i dessa aktiviteter, som kommer att ge ett mervärde till Open Access-tidskrifterna och vi är mycket tacksamma för samarbetsvilligheten från det nederländska nationalbiblioteket, som är den mest erfarna och kvalificerade partnern i detta sammanhang" säger Lars Björnshauge, universitetsbibliotekarie vid Lunds universitet. Vi är självklart också mycket tacksamma för det stöd på 500 000 kronor som Svensk Biblioteksförening så välvilligt ställer upp med".

E-Depot
Det nederländska nationalbibliotekets e-Depot är en digital arkiveringsmiljö, som säkerställer långtidstillgång till digitala objekt, som under andra omständigheter skulle hotas av den snabba utvecklingen av programvara och tekniska plattformar. E-Depot är en dedicerad arkiveringsmiljö för KBs nationella elektroniska pliktsamling. Dessutom kommer denna att inkludera det nederländska webbarkivet och digitaliserade originalobjekt. I linje med informationsförsörjningens internationella karaktär har KB utökat sina e-Depot tjänster till de globala förlagen (numera 12 miljoner objekt). E-depot understödjes av bärkraftiga forsknings- och utvecklingsinsatser som säkerställer lagrade digitala objekts integritet. "Att arkivera innehållet i DOAJ betyder nya utmaningar. Vi är säkra på att vi kommer att klara dessa utmaningar i ett samarbete till gagn för nuvarande och framtida generationer" säger Marcel Ras, ansvarig för e-Depot.

Mer information:
Lars Björnshauge lars.bjornshauge@lub.lu.se eller Anna-Lena Johansson anna-lena.johansson@lub.lu.se (DOAJ)
Marcel Ras, marcel.ras@kb.nl eller Els van Eijck van Heslinga, els.vaneijck@kb.nl (for e-Depot/ KB long term archiving)
Peter Axelsson, Svensk Biblioteksförening, pax@biblioteksforeningen.org

Foto: Anna-Lena Johansson, ansvarig för DOAJ och Britta Lejon, Svensk Biblioteksförenings ordförande


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.