2014-09-10 07:52Pressmeddelande

Svensk biblioteksförening utmanar statsministerkandidaterna

null

Föreningens ordförande Calle Nathanson och generalsekreterare Niclas Lindberg går idag ut med ett debattartikel som utmanar de bägge statsministerkandidaterna:

– Vad vill Sveriges folkvalda göra med barnens skolbibliotek? Med din och min chans att ta del av nya böcker och forskningsrapporter? Hur vill politikerna garantera att kunskapen, informationen och kulturen är fri och öppen för alla? I valrörelsens sista skälvande minut vänder vi oss till de två statsministerkandidaterna: Är du beredd att i din första regeringsförklaring skriva in att Sverige under mandatperioden ska få en samlad nationell biblioteksstrategi? skriver Nathanson och Lindberg. 

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.