2016-04-07 11:29Pressmeddelande

Svensk biblioteksförening välkomnar satsning på folkbiblioteken

null

-Det är ett erkännande av folkbibliotekens viktiga arbete med nyanlända säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening. Vi ser det också som en uppmaning till landets kommuner att öka resurserna till folkbiblioteken.

Folkbiblioteken gör stora insatser för att ta emot nya besökare som flytt till Sverige. De ger exempelvis asylboenden tillgång till datorer och språkdatabaser samt justerar öppettider så att filialer nära boendena kan ge nyanlända en chans att använda bibliotekets resurser. Många samarbeten har också inletts med frivilligsektorn för att arrangera språkcaféer, bokcirklar med SFI, läxhjälp och sagostunder på olika språk.

-Exemplen på aktiviteter är många och engagemanget är stort på landets bibliotek för att agera i bibliotekslagens anda: att verka för det demokratiska samhällets utveckling, fortsätter Niclas Lindberg.

Det är ännu oklart hur pengarna fördelas, men pengarna kommer att finnas tillgängliga från halvårsskiftet.  

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.