2008-07-04 13:21Pressmeddelande

Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik - Svensk Biblioteksförening i Almedalen 2008

null

Sverige är det enda land i Norden som inte har någon nationell bibliotekspolitik. Invånarna får därmed inte tillgång till den fulla potential som Sveriges högtstående bibliotekssystem skulle kunna erbjuda.

Avsaknaden av ett samlat politiskt ställningstagande för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 lokala folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar bemannade skolbibliotek. Besökarna blir färre, boklånen minskar och läsförståelsen sjunker.

Under Almedalsveckan i Visby (6-11 juli) finns Svensk Biblioteksförening på plats och argumenterar för en nationell bibliotekspolitik.

Onsdagen den 9 juli kl 12.45 (Kårhuset Rindi) berättar Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg varför Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik. Föreningen driver under året Library Lovers-kampanjen för att öka engagemanget för de offentligt finansierade biblioteken. Niclas Lindberg presenterar åtta punkter för en bibliotekspolitik för framtiden.

Föreningen arrangerar även tre bibliotekskvällar samt förstärker Almedalsbibliotekets informationstjänster i form av fler dagstidningar och surfdatorer.

Varmt välkomna!


Bibliotekskvällarkvällar i Almedalsbiblioteket – efter talet i Almedalen

Tisdag 8 juli ca kl. 20
Medan segern firades – min mammas historia
Hur ska vi förhålla oss till våra egna och andras trauman? Jens Orback berättar om vad som hände hans mamma Katja under andra världskrigets slut i Tyskland när ryska styrkor intog landet. Medan segern firades är en stark skildring av hur skuld och skam kan tysta en människa och en familj, men också av behovet att få veta sanningen. Jens Orback är journalist och f.d. demokrati-, integrations- och jämställdhetsminister.

Onsdag 9 juli ca kl 20.00
Efter fyrtiotalisterna - politikens viktigaste perspektiv

SACOs samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg talar om de närmaste årtiondenas viktigaste kurva, den som Almedalen borde handla om, vad den betyder för samhällsutvecklingen och hur vi kan hantera påfrestningar och möjligheter. Gunnar Wetterbergs bok Efter fyrtiotalisterna utkom i februari i år.

Torsdag 10 juli ca kl. 20
Hon var ingen Florence Nightingale – människan bakom myten

Den vanliga föreställningen om Florence Nightingale är att hon var en självuppoffrande ängel i människogestalt. Journalisten och författaren Åsa Moberg hävdar utifrån sin bok att denna sjuksköterska var en stridbar samhällsdebattör med glödande intresse för ekonomi, statistik och kvinnofrigörelse. Hon skapade sin egen väg för att vinna inflytande och var motsatsen till det som myten har förvandlat henne till.Mer information:
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.