2010-09-06 10:17Pressmeddelande

Tingsrydsborna lånar mest i Kronoberg

null

Tingsrydsborna lånar flest böcker i länet, det är också Tingsryd som satsar mest resurser på biblioteken av kommunerna i länet. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening. Rapporten visar också att Kronoberg är ett av länen där det lånas mest böcker i hela Sverige.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för femte året i rad rapporten Folkbiblioteken i Kronobergs län. Rapporten, som baseras på 2009 års statistik, visar att Tingsrydsborna lånar mest böcker per invånare i länet. Uppvidingeborna är de flitigaste biblioteksbesökarna och där har besöken ökat mellan 2008 och 2009. Lessebo är bäst i länet på att köpa in ny litteratur och annan media och har fördubblat nyförvärven i jämförelse med föregående år.

– Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att faktorer såsom kunnig personal, aktuellt utbud av böcker, ljud- & bildmedier, tidningar och tidskrifter samt generösa öppettider gör att människor besöker bibliotek i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till siffrorna.

Barnen i Tingsryd lånar i snitt 47 böcker var per år. Endast i en kommun i landet, i Emmaboda, lånar barnen mer än i Tingsryd. Även Kronobergs län i allmänhet ligger en bra bit över snittet för riket när det gäller utlåning av barnböcker.

– Det är mycket glädjande att det satsas på barnböcker i Kronoberg, bland annat mot bakgrund av det samband som finns mellan biblioteksbesök, läsning och inlärning. Vi vet tyvärr att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor, säger Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.