2010-09-10 14:20Pressmeddelande

Tre veckor kvar att söka Svensk Biblioteksförenings forskningsinitierande stöd

null

Sista september är sista dag att söka Svensk Biblioteksförenings forskningsinitierande stöd. Syftet med stödet är att öka antalet ansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas. Genom stödet vill föreningen medverka till att flera forskare får tid att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar. Stödet är på totalt 150 000 kr och kan delas mellan flera sökande.

År 2009 presenterades Bibliotekshögskolan i Borås en studie som visade att yrkesverksamma i biblioteksbranschen eftersöker forskning om bland annat strategisk utveckling, bibliotekets förändrade roll i samhället och nya digitala mediers roll i vetenskap och forskning. Svensk Biblioteksförenings forskningsinitierande stöd kommer att lägga särskild vikt vid ansökningar som rör utpekade områden studien från 2009. Men ansökningar med biblioteksanknytning även från andra discipliner är välkomna.

Sista ansökningsdag är 30 september 2010.

Mer info om stödet och hur man ansöker http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/bidrag/pdf/Utlysning.pdf

eller kontakta Julia Reuter på telefon 08-545 132 42, e-post jr@biblioteksforeningen.org

 

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.