2021-09-22 05:00Pressmeddelande

Utmärkelsen Elefanten 2020 går till Barnrättsombuden i Västernorrland

Årets barnrättsutmärkelse Elefanten 2020 går till Barnrättsombuden i Västernorrland. De får priset för att ha skapat en struktur som möjliggör ett långsiktigt och systematiskt arbete med barnets rättigheter.

Från och med år 2020 delar Svensk biblioteksförening ut Årets barnrättsutmärkelse Elefanten. Priset ska belöna en verksamhet eller en person som i en bibliotekskontext föredömligt har arbetat med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Priset består av ett diplom och delas ut vid en ceremoni i slutet av oktober. 

I egenskap av barnrättsombud i Västernorrlands län tilldelas barnrättsutmärkelsen Elefanten 2021:
Annemo Flank och Judith van Weelie på Härnösands bibliotek
Marianne Byström och Elin Molin på Sollefteå bibliotek
Natalie BuhrSara NordströmEllen AxelssonVictoria Jonsson på Kramfors bibliotek
Annika StrandbergHanna Eriksson på Örnsköldsvik bibliotek
Charlotte AnderssonChristina Sundnäs på Timrå bibliotek
Gun-Marie Erhardsson på Ånge bibliotek
Hanih MohammadbegiKerstin CarlssonAnita Trombola på Sundsvalls bibliotek

Juryns motivering:
Barnrättsombuden har skapat en struktur som möjliggör ett långsiktigt och systematiskt arbete med barnets rättigheter och involverat politiker, chefer, medarbetare, demokratisamordnare, ungdomsråd och barn själva i processen. En särskilt viktig bedrift är de insatser som gjorts för att inkludera barn och unga i utvecklingen av biblioteken. Barnrättsombuden har samlat idéer från barn och unga i skidbacken, gett ungdomar möjlighet att ställa frågor till politiker och intervjuat elever om deras syn på biblioteket.

Barnrättsombuden har initierat aktiviteter och tillhandahållit kontinuerlig kompetensutbildning för bibliotekens medarbetare om barnkonventionen. De har också tillsammans med bibliotekscheferna påbörjat kartläggningar och gjort barnkonsekvensanalys inför förändringar i biblioteksmiljön. Barnrättsombuden i Västernorrland har kommit långt i sitt barnrättsarbete. De utgör tillsammans ett gott exempel på hur folkbibliotek kan organisera ett hållbart barnrättsarbete. Genom sitt omfattande och långsiktiga arbete har barnrättsombuden skapat en plattform för ett fortsatt framgångsrikt barnrättsarbete i Västernorrland.

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.