2010-11-11 09:02Pressmeddelande

Utvecklingsstöd till Botkyrka internationella bibliotek från Svensk Biblioteksförening

null

Svensk Biblioteksförenings styrelse beslutade vid sitt senaste möte att bevilja 125.000 kronor i utvecklingsstöd till projektet Botkyrka Internationella bibliotek – Öppen scen för det fria ordet.

I Hallunda bibliotek i Botkyrka skapas en miljö som direkt förmedlar budskapet att Hallunda är ett internationellt bibliotek och man vill bereda besökarna möjlighet att själva medverka aktivt. Ett redskap för detta är en öppen scen där debatter, samhällsfrågor, litteratur och poesi får ta plats, en öppen scen för det fria ordet.

Projektet syftar till att finna former för ett modernt, mångspråkigt internationellt bibliotek och man kommer att arbeta både med att omgestalta miljön och med att ompröva arbetssätt och metoder. Projektet pågår under 2011 och 2012. En höjdpunkt blir Botkyrka Internationella Bokmässa 5-7 maj 2011 där man vänder sig till både fackfolk och allmänhet och sätter fokus på mångspråk, litteraturförmedling, översättning, tvåspråkighet, idéutbyte och inspiration.

Svensk Biblioteksförenings utvecklingsstöd kan ges till framåtsyftande och nyskapande förslag och förslag som syftar till att åstadkomma ökat samarbete. Svensk Biblioteksförenings styrelse beslutade att vid höstens ansökningstillfälle särskilt prioritera insatser som syftar till att göra biblioteken tillgängliga och angelägna för fler och nya användare.

Mer information:
Margareta Berg, bibliotekschef, Botkyrka kommun 08-530 615 97
Wiviann Wilhelmsson, Svensk Biblioteksförening 08-545 132 32

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.