2006-09-05 15:01Pressmeddelande

Var står moderaterna i frågan om fria boklån?

null

Nu efterlyser Svensk Biblioteksförening klart besked från moderatledaren Fredrik Reinfedt om var moderaterna står i frågan om fria boklån på bibliotek.

Vid SVTs partiledarutfrågning i söndags kväll öppnade Reinfeldt för mindre avgifter för att få låna böcker. I dag säger riksdagsledamot Lena Adelsohn Liljeroth (m) i en radiointervju att moderaterna inte har några förslag om att införa avgifter på boklån och att några sådana förslag inte heller kommer att läggas fram.

På moderaternas hemsida finns följande fråga: Vill ni införa avgift för bibliotekslån? Svaret är: Vi moderater föreslår inte att lån på bibliotek skall kosta. Vi satsar på biblioteken, inte minst skolbiblioteken.

I ett brev till Fredrik Reinfeldt efterlyser nu Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg ett tydligt besked om var moderaterna står i frågan om avgifter på boklån vid biblioteken? Är det Fredrik Reinfeldts eller Lena Adelsohn Liljeroths besked som gäller?

Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-660 80 77


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.