2014-08-18 10:59Pressmeddelande

Världens bibliotek uppmanar FN att arbeta för allas tillgång till information

null

IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions) har på sitt årliga möte (World Library and Information Congress) presenterat Lyon-deklarationen som uppmanar FN och dess medlemsstater att göra tillgång till information till en del av millenniemålen när de ska omförhandlas.

– Tillgång till kunskap och information handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Bibliotek i hela världen bidrar till en hållbar utveckling varje dag, sa IFLA:s ordförande Sinikka Sipilä i sin presentation i Lyon.

Stuart Hamilton, biträdande generalsekreterare i IFLA, har lett arbetet med att ta fram deklarationen:

– Deklarationen förklarar varför tillgång till information är avgörande för en hållbar utveckling och vi vill att politikerna ska läsa den innan de stiger på planet till förhandlingarna om de nya milleniemålen. När de kommer tillbaka ska de också minnas att det finns saker att göra hemma.

Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att underteckna deklarationen. 

Ur deklarationen:

We therefore call upon the Member States of the United Nations to make an international commitment to use the post-2015 development agenda to ensure that everyone has access to, and is able to understand, use and share the information that is necessary to promote sustainable development and democratic societies.


Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.