2010-08-03 16:42Pressmeddelande

Världskongress om vikten av fri tillgång till kunskap

null

Göteborg är 10-15 augusti värd för IFLA World Library and Information Congress. (IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions). Över 3000 deltagare från hela världen samlas på Svenska Mässan för att diskutera yttrandefrihet och fri information på nätet såväl som hur äldre bokskatter ska göras tillgängliga för en bred allmänhet. Temat för konferensen är "Open access to knowledge – promoting sustainable progress".

Agneta Olsson, överbibliotekarie för Göteborgs universitetsbibliotek är ordförande i den nationella planeringskommittén. I förberedelsearbetet har representanter från biblioteken i hela Västra Götalands-regionen och Region Halland deltagit liksom Svensk Biblioteksförening och Kungl Biblioteket.

Under tisdagen den 10 augusti genomförs över 40 studiebesök på bibliotek runt om i regionen.

Konferensen öppnar onsdagen den 11 augusti kl 11.00 med tal av IFLAs ordförande Ellen Tise och Jan Eliasson, tidigare gästprofessor vid Göteborgs universitet. Jan Eliasson är en av Sveriges mest kända diplomater och har bland annat varit ordförande för FN:s generalförsamling (2005-2006) och Sveriges utrikesminister.

Andra huvudtalare under IFLA-konferensen är Henning Mankell (torsdag 8.30 - 9.15), Hans Rosling (fredag 8.30 – 9.15) och Sture Allén (lördag 8.30 – 9.15).

Konferensens fullständiga program finns på http://alturl.com/s3f8a

Presskontakt under konferensen:

Journalister är välkomna att besöka konferensen. För mer information kontakta någon av nedanstående:

Agneta Olsson, överbibliotekarie Göteborgs universitetsbibliotek
 och ordförande i Nationella Kommittén, IFLA 2010.
Tel: 0708-691439.

Ingeborg Verheul, IFLA Communication and services director, Tel under konferensen: 031-708 84 66

Niclas Lindberg, projektledare för IFLA2010 och generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening 070-660 80 77

Peter Axelsson, informationschef, Svensk Biblioteksförening 070-552 46 16

Fri tillgång till kunskap

Demokratiska rättigheter, fri tillgång till utbildning, yttrandefrihet och tillgång till information är frågor som berör biblioteken och som kommer att diskuteras under konferensen. Programpunkterna spänner från teman om barns läsande; fri information över nätet och bibliotekens demokratiska roll - till tekniska lösningar för hur äldre bokskatter kan göras tillgängliga och hur bibliotekarierollen förändras med ny teknik. Deltagarna företräder alla typer av bibliotek, såsom skolbibliotek, folkbibliotek och forskningsbibliotek.
IFLAs hemsida http://www.ifla.org/en/ifla76


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.