2011-05-02 09:41Pressmeddelande

Värmländska bibliotekarier beviljas resestipendier för studier i USA

null

Länsbibliotek Värmland har beviljats resestipendium av Svensk Biblioteksförening för att arrangera en studieresa till USA. Syftet är studera hur man samarbetar över kommungränser för att på så sätt få idéer till fortsatt fördjupat bibliotekssamarbete i Värmland.

Studieresan till USA arrangeras av Länsbibliotek Värmland för bibliotekschefer och länsbibliotekets personal. Studieresan går till Ohio som har en  dokumenterat framgångsrik biblioteksverksamhet. Tjugofem procent av alla topprankade bibliotek i USA under de senaste tio åren har funnits i Ohio. 
 
År 2010 blev Columbus Metropolitan Library valt till Årets bibliotek. Särskilt samarbetet över kommungränserna är intressant för studieresan. Dels är det större samarbeten, dels har man gått längre i tänkandet kring vilka resurser man delar. Cuyahoga County Public Library med 28 bibliotek i systemet låter hela mediebeståndet flyta fritt. Clevenet är ett system med nio counties där 31 bibliotekssystem ryms. Clevenet har låtit konsultfirman för ekonomisk analys, Driscoll & Fleeter, göra en studie av ekonomin i samarbetet. De kom fram till att en satsad dollar gav sex dollar tillbaka, just i samarbetet. Cuyahoga County i norra Ohio och Värmland liknar varandra. Skogs- och stålindustri har dominerat, men har nu lagts ner på många ställen, med befolkningsminskning som följd. 
 
Målet med resan för den värmländska gruppen är att studera hur biblioteken arbetar för att nå så bra resultat och särskilt fokusera på hur de samverkar inom större regioner. Det gäller katalog- och mediesamarbete, programverksamhet och arbetet med den digitala klyftan. 
 
Totalt beviljade Svensk Biblioteksförening 125 000 kronor till fyra olika studieresor bland de sammanlagt 38 olika ansökningar som inkommit. De beviljade ansökningarna: 
- Roland Persson, konsulent på Region Skåne, Linda Johansson utvecklingssekreterare på Malmö Stadsbibliotek och Anna Åkerberg, bibliotekarie på Informations- och lånecentralen i Malmö för besök vid Jacksonville Public Library, USA
- Länsbibliotek Värmland för studier av Ohios bibliotekssystem, 
- Haparandas bibliotekschef Marita Mattsson Barsk får stipendium för att studera hur/eller om man i USA lyckas erbjuda sin inhemska ursprungsbefolkning - indianerna litteratur och hur biblioteksverksamheten bedrivs i några av reservaten i USA
- Joakim Westerlund och Marie-Louise Axelsson vid Linköpings universitetsbibliotek för deltagande i konferensen QQML2011, 3rd International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, i Aten 24-27 maj 2011.
 
Mer information:
Anna Christina Rutquist, länsbibliotekarie, Region Värmland 070-618 77 76 eller 054-701 10 90
Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening 070-660 80 77
 

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3000 personer och 530 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.