2016-09-29 07:00Pressmeddelande

Viveka Sjögren tilldelas Elsa Beskow-plaketten

null

Viveka Sjögren tilldelas årets Elsa Beskow-plakett för boken Om du skulle fråga Micha. Elsa Beskow-plaketten instiftades 1958 och utdelas årligen med en prissumma på 25 000 kronor till den konstnär, som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken.


Juryns motivering
Med ett poetiskt språk och stark lyskraft i bilderna har Viveka Sjögren skapat en både vacker och aktuell bilderbok. Berättelsen är Michas, ett barn som tillsammans med sin familj tvingas fly till ett kallt och obegripligt land. Boken är skriven med uttrycksfull känslighet och med lyhördhet för barnets egen röst. Bilderna, med färgväxlingar som intensifierar stämningen i varje tillstånd, är tecknade med avskalad enkelhet, där små skiftningar i kritstrecken kan ändra hela innebörden. Sjögren besjälar utan att ta ställning och vi kan göra vår egen tolkning. Om du skulle fråga Micha lämnar ingen oberörd.

Jury
Ordförande Dag Hedberg, Västerås stadsbibliotek
Karin Blomquist, Roma bibliotek
Anna-Klara Ehn Ericson, Uppsala stadsbibliotek
Anna Hällgren, frilansande bibliotekarie Lövånger
Johanna Andersson skolbibliotekarie på Bäckadalsgymnasiet, Jönköpings kommun

Prisceremonin sker måndag 24 oktober i Stockholms stadsbiblioteks Rotundan då Svensk biblioteksförenings åtta utmärkelser, däribland de tre barnboksplaketterna, delas ut. Biblioteket är öppet för alla. Välkommen!

Barn, bibliotek och författare
Barn, bibliotek och författare är en självklar och levande treenighet i Sverige. Barn behöver barnböcker, behöver läsa och inspireras. Barn behöver författarbesök, sagostunder och kunskap. På biblioteket finns allt detta. Sedan många decennier är de svenska biblioteken aktiva och kreativa vägledare för barn och ungas läsning. Många verksamma bibliotekarier har upplevt både rekordår för barns läsning, och dystrare tider. Konjunkturerna förändras, men barns behov av bibliotek, böcker och läsning minskar inte.

För Svensk biblioteksförening är engagemanget för barn- och ungdomssatsningar ett fundament i föreningens verksamhet: Barn och ungas rätt till böcker och bibliotek - i skolan och på fritiden. Många barn och unga saknar naturligt tillgång till böcker, för dem är biblioteken en plats att finna nya världar och kunskap. Varje dag beger sig tusentals barn, föräldrar och förskolor ut på den upptäcksresa som ett bibliotek är. Svensk biblioteksförening är stolt och glad över att trefaldigt prisa barnens författare.

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut åtta biblioteksutmärkelser vid samma tillfälle. En inspirerande tilldragelse som blixtbelyser bibliotekens bredd och verksamhet mitt i samtiden. Svensk biblioteksförening vill genom sina priser hylla och uppmärksamma det framstående arbete som varje dag utförs på biblioteken. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Den totala prissumman för utmärkelserna är 200 000 kronor.

Att bibliotek är en av Sveriges mest älskade och välbesökta institutioner är känt. Många är skildringarna av hur biblioteken kan förändra människors liv. Hur bibliotek blir en trampolin som gör hoppet till en annan värld möjlig. En sagostund, en bokbuss, en akademisk uppsats om bibliotek, skönlitterära författare, slagkraftig marknadsföring, barn- och ungdomsböcker, fackböcker för barn, och Bengt Hjelmqvist pris för ”framstående insatser inom folkbiblioteksområdet”.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.