2016-09-15 07:00Pressmeddelande

Yttrandefrihet, biblioteksutveckling och nyanlända

null

Svensk biblioteksförening uppmärksammar under Bok- och biblioteksmässan 250-årsjubileet av den första svenska tryckfrihetsförordningen. Under flera programpunkter ska vi vrida och vända på frågeställningar kring yttrandefrihet, med utgångspunkt i bibliotekens ansvar och betydelse för den fria åsiktsbildningen. Vi uppmärksammar att Biblioteksbladet fyller 100 år, presenterar några av Sveriges bästa barnböcker och visar under helgen en utställning om bibliotekens arbete med nyanlända.

Axplock ur vårt monterprogram

Svensk biblioteksförening presenterar Riksrapport 2016, en lägesrapport med fakta, utvecklingstendenser och aktuella frågeställningar inom det svenska biblioteksväsendet. Journalisten Gabriella Ahlström samtalar om rapporten med Svensk biblioteksförenings ordförande Calle Nathanson och Anette Eliasson, bibliotekschef i Mölndal. Torsdag 22 september kl. 10.15.

Under 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Folkbiblioteken har snabbt anpassat sina verksamheter till fler användare och öppnat dörrar för människor in i det svenska samhället. Susanna Ohlström, bibliotekschef Sollentuna kommun och Cecilia Herdenstam, regionbiblioteket Gotland, diskuterar vilka insatser som görs, hur erfarenheter sprids och vilka behov som finns framöver. Torsdag 22 september kl. 12.00.

Hur präglar yttrandefriheten dagens bibliotek? Kulturpolitikerna Olof Lavesson (M), Gunilla Carlsson (S) och Rossana Dinamarca (V) diskuterar yttrandefrihetsfrågor med bäring på biblioteken. Torsdag 22 september kl. 13.00.

Vem finns bibliotekens rum och samlingar till för? Johanna Hansson, stadsbibliotekarie i Uppsala och Christina Persson, bibliotekschef, Göteborgs stadsbibliotek, diskuterar erfarenheter från debatter om uthyrning av bibliotekslokaler, medieurval och hur biblioteken förhåller sig till fri åsiktsbildning i praktiken. Torsdag 22 september kl. 15.00.

Svensk biblioteksförenings jury presenterar Sveriges bästa barnböcker, de nio nominerade till Carl von Linné-, Elsa Beskow- och Nils Holgersson-plaketterna. Ställ frågor och samtala med experter på barns och ungas läsning. Fredag 23 september 10.00.

Berättarministeriets Dilsa Demirbag-Sten pratar tillsammans med Jenny Poncin från Svensk biblioteksförening om barns yttrandefrihet. Fredag 23 september kl. 12.00.

Biblioteksbladet fyller 100 år. Hur har berättelsen om biblioteken förändrats sedan 1916? Biblioteksbladets chefredaktör Annika Persson samtalar med Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet och Biblioteksbladets tidigare chefredaktör (1982-1988) Barbro Blomberg. Fredag 23 september kl. 13.00.

Under lördagen och söndagen visas en utställning om bibliotekens arbete med nyanlända i vår monter.

Välkommen!

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.