Björn Orring, tf generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Foto: Elisabeth Ohlson