2020-09-04 06:01Pressmeddelande

Årets skolbibliotek 2020 tilldelas Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg

Foto av Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Foto: Agnes Karlsson

Utmärkelsen Årets skolbibliotek 2020 tilldelas Hvitfeldtska gymnasiets bibliotek, Göteborg.

Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG), som är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas.

Juryns motivering:
"Årets skolbibliotek 2020 utmärks av en medveten kvalitetskultur med elevernas kunskapsutveckling i centrum. Samarbetet mellan biblioteket och lärarna är tätt och väl förankrat i aktuella kursmoment. De utbildade bibliotekariernas kompetens används strategiskt och kopplingen till skolledningen är stark.

Det väletablerade och hållbara samarbetet var en nyckel till att skolbibliotekets verksamhet på ett framgångsrikt sätt kunnat flytta över till, och utvecklas ytterligare genom, digitala kanaler under det Coronapräglade 2020.”

Juryn delar också ut två hedersomnämnanden som går till:
– Vallastadens skolas bibliotek, Linköping
– Åbyskolans bibliotek, Ljungby

Prisutdelning under Bokmässan
Utdelningen av Årets skolbibliotek kommer att ske under den digitala bildningshubben på Bokmässan. Prisutdelningen sker i samband med seminariet ”Skolbibliotekarien – elevens guide i bokskogen” som samarrangeras av Svensk biblioteksförening och NSG.

Tid: torsdag 24 september med start klockan 11.30.
Plats: Följ seminariet och prisutdelningen via bokmassan.se

Jury:
Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund
Lena Linnerborg, Sveriges Skolledarförbund
Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundet
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening 
Mikael Nanfeldt, DIK

Kontaktpersoner på Hvitfeldtska gymnasiet:

Skolbibliotekarie
Karin Wessman
karin.wessman@educ.goteborg.se
072-855 47 20

Rektor/Verksamhetschef
Mikael O Karlsson
mikael.o.karlsson@educ.goteborg.se
031-367 07 01


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.